Na stronach kalendarza

Na stronach kalendarza
świątecznych dni jet mało.
A szkoda! Co tu zrobić,
by świąt nie brakowało?
Lecz jeden dzień szczególnie
swym blaskiem w maju kusi:
dla jednych to – Dzień Matki,
a dla mnie – Dzień Mamusi.
Nie umiem mówić głośno,
jak kocham i co czuję…,
więc patrząc Mamie w oczy,
cichutko… podziękuję.
Dziękuję za to w s z y s t k o,
czym d o b r o ć jest na ziemi,
że Jesteś najważniejsza,
że tego nikt nie zmieni,
że jeden dzień najpiękniej
w mym sercu jaśnieć musi:
dla jednych to – -Dzień Matki,
a dla mnie – Dzień Mamusi.